velvære for han & henne

Hva er Kavitasjon?

Slik fungerer det:

  • Ultralyd får fettcellene til å vibrere
  • En vakuumboble utvikler seg i fettcellene
  • Boblen får fettcellens membran til å briste

Kavitasjon er en reaksjon mellom væsker og lavfrekvente ultralydbølger.

Kavitasjonen som Megason benytter har en frekvens som kun påvirker fettceller.

Ved bruk av lavfrekvente ultralydbølger med høy intensitet vil små vakumbobler dannes i vevsvæsken på en kontrollert måte.

Disse boblene vil implodere slik at cellemembranen oppløses og det oppsamlete fettet frigjøres uten å skade tilgrensende vev.

Denne innovative metoden fjerner vanskelig fett som man ikke alltid klarer å bli kvitt med dietter eller trening.

Fettcellene omdannes til væske som kroppen kvitter seg med gjennom lymfesystemet og vanlig forbrenning.