velvære for han & henne

Kranio-Sakral Terapi -

er en mild behandling som arbeider i dybden uten at det gjør vondt

Kranio-Sakral utspringer fra en osteopatisk (manuel-medicinsk) metode, men i forhold til osteopati og mange andre kroppsbehandlinger er kraniosakral terapi en meget mild, men dybdegående manuel behandlingsform som aktiverer kroppens egen gjennoppbygning.

Kranio-Sakral Terapien har en effekt på hele kroppen da den arbeider med kraniet, ryggsøylen, korsbenet og halebenet.

Det er de knoklene som inneholder og beskytter sentralnervesystemet -

dvs (hjernen, ryggmargen og ryggmargsnervene). 

Sentralnervesystemet kan oppfattes som kroppens computer da den har innflytelse på alt i kroppen - muskler, knokler, organ, nerve-hormon-og immunsystem osv.

Kranio sakral terapeutens forsiktige berøringer løsner opp for spenninger og blokkeringer, spesielt omkring hodet, ryggsøylen og bekken. Når man løsner spenningerne i bindevevsmembranerne inne i hodet, eller bindevevet omkring ryggmargens nerve, oppleves en dyp, varende avspenning av musklerne i nakken og ryggen. Kroppen får en bedre holdning og smerten mildnes eller forsvinner uten at behandlingen på noen måte har gjort vondt.

Kranio-sakral terapi har specielt god effekt ved hodepine, nakkesleng, søvnvansker, svimmelhet, angst, trøtthet og alle former for muskelsmerter.

Muskelterapi

Naturmedisinsk Muskelterapi bygger på kunnskap fra ulike naturmedisinske systemer og terapiformer. Utover dette er terapien bygget på naturvitenskapelig kunnskap om kroppens indre /ytre strukturer som blodkarsystemet, nervesystemet, hormonsystemet, immunsystemet, bindevev, sener, muskler og ledd. Forskjellen mellom tradisjonell klassisk massasje og Naturmedisinsk muskelterapi, er at sistnevnte knytter an til en naturmedisinsk fagidentitet både når det gjelder diagnose/diagnosemetoder og sykdomsforståelse.

Massasjeteknikker kan også være forskjellige fra førstnevnte.